mất đa dạng sinh học

Đi tìm lời giải cho những thách thức toàn cầu đang trở nên trầm trọng hơn do COVID-19
Moitruong.net.vn – Tăng trưởng bền vững, biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học là những thách thức toàn cầu và ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch covid-19.