miễn phí dịch vụ

Miễn phí dịch vụ cho nhà xe vắng khách do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Moitruong.net.vn – Công ty cổ phần bến xe Hà Nội vừa có thông báo giảm phí dịch vụ cho các nhà xe vắng khách do phải cắt tần suất hoạt động trước dịch bệnh Covid-19.