mở rộng đầu tư

Các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam
Tại các cuộc tiếp các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ và thế giới, Thủ tướng cho biết, Việt Nam chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực như: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; kinh tế xanh; kinh tế số; kinh tế tri thức; kinh tế tuần hoàn…