môi trường sư phạm

Hà Nội dẫn đầu cả nước trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
Trong năm học vừa qua, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng cũng như chất lượng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.