NSƯT Trịnh Mai Nguyên: Sân khấu là cuộc đời của tôi!
Tôi vẫn thích làm diễn viên trên sân khấu, tôi như được sinh ra từ sân khấu, trưởng thành và sẽ già đi cùng sân khấu. Tôi gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam cả sự nghiệp vì đây là tình yêu của tôi. Thậm chí có những lúc khó khăn cực kỳ, vất vả vô cùng nhưng
Mới nhất