Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Nghị định về giảm phí trước bạ với ôtô trong nước
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu tác động, hoàn thiện, đề xuất Chính phủ nghị định về mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước trong tháng 7/2024.
Mới nhất