Rà soát, chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng - dưới 5 tuổi
Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bản thuộc nhóm 6 tháng - dưới 5 tuổi.
Mới nhất