Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
Vấn đề đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão trên phạm vi toàn quốc là nhiệm vụ rất quan trọng được thực hiện thường xuyên hàng năm.
Mới nhất