Nắng nóng kéo dài, Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo điều chỉnh thời khóa biểu cho học sinh
Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, mới đây Sở GD&ĐT TPHCM đã yêu cầu hiệu trưởng các trường linh hoạt điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.
Mới nhất