Khu Di tích lịch sử Pò Hèn ở Quảng Ninh được xếp hạng di tích Quốc gia
Khu di tích lịch sử Pò Hèn ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.
Mới nhất