Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - Đèo Ngang

Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Việt Nam như thế nào?
Moitruong.net.vn – Những tác hại của biến đổi khí hậu đã và đang ngày ngày diễn ra trước mắt và len lỏi trong từng nhịp cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình Việt.