mùa nắng nóng

Cảnh báo khả năng thiếu điện còn tái diễn vào mùa nắng nóng các năm tới
Dựa vào số liệu cho thấy, một số thời điểm nắng nóng của năm 2024 - 2025, miền Bắc có thể thiếu tối đa gần 2.000 MW điện.