mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.