mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét