mưa rét

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét
Gió mùa đông bắc tràn về, từ ngày 19/3 hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt. Từ nay tới hết tháng 4 còn khoảng 4-5 đợt nồm ẩm.