mục đích tiêu dùng

[Infographics] Lượng kiều hối về Việt Nam năm 2019 tăng mạnh
Moitruong.net.vn – Năm 2019, lượng kiều hối đổ vào Việt Nam sẽ đạt 16,7 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.