Mực nước biển dâng nhanh gấp đôi trong 25 năm qua

Mực nước biển dâng nhanh gấp đôi trong 25 năm qua
Mực nước biển dâng nhanh gấp đôi trong 25 năm qua. Ảnh minh họa