nạn buôn bán trẻ em

[Infographic] Khoảng 5,6% trẻ em Việt Nam có khả năng bị buôn bán
Moitruong.net.vn – Đây là kết quả nghiên cứu về di cư, bóc lột và nạn buôn bán trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam mới được công bố.