năng lực xét nghiệm

Quảng Nam và Quảng Ngãi có thêm cơ sở y tế đủ năng lực xét nghiệm khẳng định dương tính Sars-CoV-2
Moitruong.net.vn – Viện Pasteur Nha Trang vừa có quyết định công nhận Phòng xét nghiệm Thiện Nhân Quảng Nam và Quảng Ngãi được phép khẳng định các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.