ngân sách nhà nước năm 2022

Thông cáo báo chí số 09 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Hôm qua, ngày 31/5/2023, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.