ngành bảo hiểm

[Infographics] Những thảm họa tốn kém nhất đối với ngành bảo hiểm
Moitruong.net.vn – Các cơn bão là thảm họa thiên nhiên gây tổn thất nhiều nhất cho ngành bảo hiểm toàn cầu. Tốn kém nhất trong số đó là cơn bão Katrina gây ra thiệt hại được bảo hiểm hơn 60 tỷ USD vào năm 2005.