ngành dệt may xanh

[Infographics] Các giải pháp giúp xanh hóa ngành dệt may Việt Nam
Moitruong.net.vn – Cụ thể, để phát triển bền vững, doanh nghiệp phấn đấu giảm 30% lượng nước thải sau nhuộm bằng cách áp dụng công nghệ nhuộm không nước, sử dụng máy nhuộm dung tỷ thấp 1:3 thay cho 1:8 hiện nay.