ngao chết bất thường

Gần 1.000 tấn ngao ở Thanh Hóa chết không rõ nguyên nhân
Gần 1.000 tấn ngao thương phẩm, ngao giống của các hộ dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa bị chết bất thường, khiến người nuôi bị thiệt hại lớn.