ngao giấy

Nam Định: Sau bão Noru hàng nghìn tấn ngao dạt trắng bờ biển là hiện tượng bình thường
Ngày 29/9, người dân tại vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định phát hiện lượng lớn ngao giấy dạt vào bờ biển. Tuy nhiên, hiện tượng ngao giấy trôi dạt vào khu vực này là hiện tượng bình thường và đã xảy ra một số lần trước đây sau những trận bão lớn.