Ngày hội Đại đoàn kết ở Mộc Châu

Khơi dậy sức mạnh Đại đoàn kết
Vào tháng 11 hàng năm, Nhân dân Việt Nam từ thành thị đến các khu dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới vui mừng, phấn khởi tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11.