Ngày Nước thế giới năm 2021

[Infographics] Ngày Nước thế giới: Những thông điệp giá trị của nước
Moitruong.net.vn – Chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2021 được chọn là “Giá trị của nước” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị thế giá trị mà nước mang lại cho cuộc sống, sức khỏe và môi sinh.