nghị quyết 24

Tổng kết Nghị quyết 24 cần gắn kết giữa ba trụ cột phát triển kinh tế, xã hội và môi trường
Ngày 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Ban Chỉ đạo).