người dùng mạng xã hội

Quy định mới đối với người dùng mạng xã hội
Moitruong.net.vn – Nghị định 15/2020 của Chính phủ ban hành ngày 2/3, có hiệu lực từ 15/4 bao gồm những quy định về mức xử phạt hành chính đối với người dùng mạng xã hội.