người Việt Nam tại Pháp

Phát sóng phim tài liệu “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình”
Moitruong.net.vn – Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Viện Phim Việt Nam đã hoàn thành bộ phim tài liệu nghệ thuật “Hồ Chí Minh – Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình.”