Nguyễn Anh Quân

Quận Hoàn Kiếm kiến nghị Hà Nội làm công viên ở bãi giữa sông Hồng
Quận Hoàn Kiếm cho biết bốn quận đã thống nhất báo cáo UBND thành phố cho phép lập đề án "Phát triển bãi nổi giữa và ven sông Hồng thành công viên văn hóa đa năng", kinh phí từ ngân sách các quận.