Nguyễn Hữu Khiêm

Phân loại rác tại nguồn: Sự phối hợp giữa người dân với cơ quan chức năng là quan trọng
Để thi hành Nghị định 45/2022 tốt, cần chuẩn bị kỹ các phương án, cả cho người dân lẫn cơ quan chức năng, bao gồm việc tuyên truyền, kiểm tra những vấn đề tồn tại trong thời gian qua, Luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết.