Nguyễn Như Khôi

Giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An
UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có 9 mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản; trong đó có 7 mỏ đá, 1 mỏ đất và 1 mỏ đá bazan. Trong 9 mỏ được cấp phép có 2 mỏ của 2 doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường.