nhà máy khai thác nước ngầm

Không cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy khai thác nước ngầm mới tại Hà Nội
Moitruong.net.vn – Để thực hiện công tác bảo vệ nguồn nước ngầm trên địa bàn thành phố, hạn chế các công trình khai thác nguồn nước ngầm, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội rà soát không cấp phép đầu tư xây dựng các nhà máy khai thác nước ngầm mới.