nhận cờ thi đua

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ VII
Moitruong.net.vn Chiều 26/11, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2024 và bầu ra Ban chấp hành mới. Doanh nhân Lê Trí Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.