Những thủ tục về đất đai nào cần sổ hộ khẩu giấy

5 cách khai thác thông tin làm thủ tục đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu giấy
Chỉ còn 4 ngày nữa, tức đến ngày 01/01/2023, theo quy định của Luật Cư trú thì Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp sẽ không còn giá trị. Vậy thủ tục đất đai sẽ phải thực hiện như thế nào?