Nội dung chính Kỳ họp thứ 11

[Infographics] Các nội dung chính của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
Moitruong.net.vn – Kỳ họp thứ 11 khai mạc vào ngày 24/3/2021 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 12 ngày.