núi Chứa Chan

Đồng Nai giám sát, bảo tồn đàn voọc Chà Vá chân đen ở núi Chứa Chan
Moitruong.net.vn – Voọc Chà Vá chân đen là một trong những loài động vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Để bảo tồn loài voọc Chà Vá chân đen tại núi Chứa Chan, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã đề ra các giải pháp cấp thiết.