Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam

Cần giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam
Moitruong.net.vn – Ngày 29/11, tại Hà Nội, Hội thảo “Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” do Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức.