Ông Bùi Hoàng Phương

Ông Bùi Hoàng Phương được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.