phản ứng sau tiêm

Một số phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer ở trẻ em
Moitruong.net.vn – Hơn 40 triệu liều vắc xin Covid-19 Pfizer về Việt Nam trong tháng 12 này. Đây là loại tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong số đã tiêm, 0,3% có phản ứng thông thường.