Quy định của pháp luật về điều kiện thuê đất và thủ tục thuê đất nông nghiệp
Việc bảo vệ và phát triển đất nông nghiệp nói chung không những đảm bảo an ninh lương thực mà còn góp phần to lớn đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu… Để vấn đề đất đai luôn trong trạng thái được sử dụng hiệu quả, Nhà nước đã đưa ra những quy định cụ thể về điều kiện cho thuê đất nông nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
Mới nhất