phát triển đô thị nén

Đà Nẵng: Phát triển theo hướng đô thị nén, sáng tạo và bền vững
Moitruong.net.vn – Theo lãnh đạo Đà Nẵng, thành phố không phát triển đô thị nén đại trà mà sẽ tập trung ở một số khu vực trung tâm.