phát triển rừng ven biển

Giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển rừng ngập mặn
Moitruong.net.vn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Trần Quang Bảo cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị của rừng ven biển. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực, có chính sách xã hội hóa để hỗ trợ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng ven biển.