phát triển rừng vùng ven biển

Ninh Thuận phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển đến năm 2030
Moitruong.net.vn – Với mục tiên tập trung khôi phục hệ sinh thái ben biển, tỉnh Ninh Thuận vừa phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển đến năm 2030.