phường An Thới

Cần Thơ: Quận Bình Thủy sẽ xử lý nếu đơn vị trúng thầu không thu gom rác
Quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã tăng cường công tác bảo vệ môi trường, hợp đồng đơn vị công ích thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, việc thu gom, xử lý rác thải tại quận Bình Thủy chưa kịp thời, rác thải tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.