phuong hiep ninh

Tây Ninh: Cần tuyên truyền việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tới người dân
Tại tỉnh Tây Ninh, mỗi ngày cả tỉnh phát sinh 410 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó, việc thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt 95%, nhưng ở nông thôn chỉ đạt 70%.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO