phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

[VIDEO] Tạp chí Môi trường và Cuộc sống kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập và ký kết giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí"
Sáng ngày 01/8, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Lễ kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập Tạp chí (01/8/2008 - 01/8/2022). Đồng thời, tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Bên cạnh đó, ký kết giao ước thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí".