phường Tân Sơn Nhì

[VIDEO] TP. Hồ Chí Minh: Sôi nổi đổi rác lấy quà tích điểm xanh tại phường Tân Sơn Nhì
Sáng ngày 27/11/2022, UBND phường Tân Sơn Nhì tổ chức Ngày hội văn hóa Hồ Chí Minh năm 2022 tại số 6 Nguyễn Thế Triện phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày hội này, Văn phòng Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Sơn Nhì mở gian hàng “đổi rác lấy quà tích điểm xanh”.