quan hệ Việt Nam - Australia

Đổi mới sáng tạo, nắm bắt thời cơ, đưa quan hệ Việt Nam - Australia lên tầm cao hơn
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, chiều nay, ngày 2/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có phát biểu quan trọng tại Viện Chính sách Australia - Việt Nam về quan hệ Việt Nam - Australia và chính sách đối ngoại của Việt Nam.