quan trọng

Hải Phòng: Bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024
Để chuẩn bị tốt cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp phục vụ sự kiện lớn của thành phố.