Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu theo 3 cấp
Moitruong.net.vn – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Theo đó, căn cứ vào mức độ sự cố tràn dầu, việc tổ chức, thực hiện ứng phó được tiến hành ở 3 cấp sau đây: